Pravidlá turnaja
Turnaj Delňa CUP 2020 bude v súlade s platnými pravidlami plažovej hádzanej podľa IHF. Počas zápasov budú samozrejme rozhodcovia dohliadať na dodržiavanie pravidiel. Zopár pravidiel si priblížime aj nižšie.


Družstvo
 • Družstvo sa skladá z 8 hráčov.
 • Na začiatku stretnutia musí byť prítomných najmenej 6 hráčov družstva. Ak počet hráčov jedného družstva klesne počas hry pod 4, hra končí, toto družstvo prehráva.
 • Na hracej ploche smú byť z každého družstva súčasne 3 hráči a jeden brankár. Ostatní striedajúci hráči musia byť vo vlastnom priestore striedania a sedieť (kľačať).
 • Chybné striedanie je trestané vylúčením chybujúceho hráča. Ak je kvôli zlému striedaniu prerušená hra, je proti chybujúcemu družstvu nariadený voľný hod popr. 6 m hod, keď prerušením hry bola zmarená jasná gólová príležitosť družstva, ktoré sa neprevinilo.
 • Ak dôjde k zlému striedaniu v čase prerušenia hry, stretnutie pokračuje hodom zodpovedajúcim hernej situácii.
 • Všetci hráči musia hrať neobutí. Nosenie ponožiek a športových bandáží je povolené.

Brankár
 • Brankár musí byť viditeľne (inou farbou trička) odlíšený od svojich spoluhráčov.
 • Každý tím môže mať počas hry maximálne dvoch hráčov označených ako brankára.
 • Pokiaľ brankár nemá loptu pod kontrolou, smie opustiť bránkovisko a hrať ako hráč v poli.
 • Ak brankár strelí gól ako hráč v poli, jeho družstvo získa bod navyše (2 body).
 • Ak brankár strelí pri hre alebo "penaltovom rozstrele" gól priamym hodom z vlastného bránkoviska, je tento gól ocenený bodom naviac (2 body).
 • Po každom strelenom góle stretnutie pokračuje vyhadzovaním brankára z jeho bránkoviska.
 • Striedanie brankárov:
  brankár smie vstúpiť na hraciu plochu iba cez postrannú čiaru vlastného bránkoviska na strane priestoru striedania svojho družstva. Brankár smie opustiť hraciu plochu len cez postrannú čiaru na strane priestoru striedania svojho družstva, a to medzi čiarou súperovho bránkoviska a vlastnou autovou bránkovou čiarou.

Hracia doba
 • Zápas sa skladá z 2 polčasov, ktorých výsledky sú počítané oddelene. Každý polčas trvá 10 minút a medzi nimi je prestávka 3 minúty.
 • Oba polčasy začínajú hodom rozhodcu. O výbere strany rozhoduje na začiatku stretnutia žreb. Druhé družstvo si vyberie stranu, na ktorej bude mať priestor pre striedanie. Po prestávke si družstvá vymenia len strany, priestory pre striedanie sa nemenia.
 • Každé družstvo má právo požadovať v každom polčase jeden time-out v dĺžke 1 minúty.
 • V prípade nerozhodného výsledku polčasu sa predlžuje a vyhráva družstvo, ktoré strelí gól ako prvý (zlatý gól). Predĺženie začína hodom rozhodcu. Víťaz polčasu získa 1 bod.
 • Ak oba polčasy vyhrá rovnaké družstvo, vyhráva celý zápas 2: 0.
 • Ak každé družstvo vyhrá jeden polčas, je stav nerozhodný. O víťazovi zápasu rozhodne "penaltový rozstrel".

Penaltový rozstrel
 • Každé družstvo nominuje 5 hráčov, ktorí sa v streľbe striedajú s hráčmi druhého družstva. Pokiaľ má strieľať brankár, musí ho v bránke nahradiť iný hráč. Vyhráva družstvo, ktoré má po piatich pokusoch viac bodov.
 • Pred začiatkom "penaltového rozstrelu" prevedie rozhodca žrebovanie, ktoré určí strany a začínajúce družstvo.
 • Na začiatku jednotlivých pokusov musia stáť obidvaja brankári na svojej bránkovej čiare, strieľajúci hráč musí jednou nohou stáť na priesečníku postrannej čiary a čiary vlastného bránkoviska. Po zapískaní rozhodcu hráč prihrá loptu svojmu brankárovi. Hneď, ako lopta opustí ruku hráča, môžu obaja brankári opustiť svoje východiskové postavenie, ale iba tak, že chytajúci brankár nesmie ďalej než 1m od vlastnej bránkovej čiary.
 • Prihrávajúci brankár nesmie opustiť bránkovisko a musí loptu do 3 sekúnd prihrať spoluhráčovi, ktorý medzitým beží smerom na súperovu bránku, alebo ho hodiť priamo na súperovu bránku.
 • Hráči v poli musia prihrávku chytiť a pokúsiť sa dosiahnuť gól v súlade s pravidlami.
 • Počas celej akcie sa lopta nesmie dotknúť zeme (resp. piesku).
 • Ak sa dopustí prihrávajúci brankár alebo útočiaci hráč porušenia pravidiel, alebo sa lopta počas akcie dotkne piesku, je pokus ukončený ako neúspešný.
 • Chytajúci brankár nesmie opustiť svoje bránkovisko, resp. nesmie ďalej ako 1 m od vlastnej bránkovej čiary
 • Ak pri "penaltovom rozstrele" brániaci brankár poruší pravidlá pri zákroku na protihráča, musí byť nariadený 6m hod. Ak z tohto hodu padne gól, je ocenený bodom naviac (2 body).
 • Ak je výsledok prvej série (po 5-tich pokusoch) nerozhodný, pokračuje sa ďalej. Znovu je nominovaná pätica hráčov. Družstvá si vymenia strany a poradie streľby. Stretnutie je v tejto popr. ďalšej sérii rozhodnuté, ak niektoré družstvo pri rovnakom počte pokusov získa viac bodov.
 • Pokiaľ počet hráčov družstva klesne pod 5, má toto družstvo pri "penaltovom rozstrele" menej pokusov, pretože žiadny hráč nesmie strieľať v jednej sérii dvakrát.
 • Počas "penaltového rozstrelu" musia všetci ostatní hráči, ktorí sa nezúčastňujú daného pokusu, zostať vo svojom priestore striedania.

Bránkovisko
 • Je dovolené hrať s loptou, ktorá sa kotúľa alebo leží v bránkovisku. Hráč v poli však nesmie do bránkoviska vstúpiť, ani sa ho dotknúť (voľný hod).

Hra s loptou - je dovolené:
 • Jedno klepnutie lopty o zem (resp. piesok) jednou alebo oboma rukami.
 • Opakované klepnutie loptou (dribling) alebo kotúľanie lopty jednou rukou.
 • Pokiaľ hráč drží loptu jednou alebo oboma rukami, musí ho po 3 krokoch alebo do 3 sekúnd odohrať alebo použiť jedno z predchádzajúcich dvoch dovolených pravidiel.

Dosiahnutie gólu
 • Keď lopta prejde celým objemom za bránkovú čiaru, je dosiahnutý gól a strieľajúce družstvo získava bod.
 • Ak hráč strelí loptu do vlastnej bránky, bod sa pripíše súperovi.
 • Atraktívne herné situácie, z ktorých je dosiahnutý gól, sú ohodnotené jedným bodom naviac (2 body).
 • Bod naviac je priznaný v nasledujúcich situáciách:
  - Hráč v lete prijíma aj strieľa loptu a dosiahne gól ("amerika" - platí v hre i penaltových rozstreloch).
  - Hráč dokončí 360 ° otočku vo výskoku a dosiahne gól (platí v hre i penaltových rozstreloch).
  - Gól je dosiahnutý zo 6 m hodu (platí v hre i penaltovom rozstrele).
  - Gól strelí brankár z hracieho poľa (neplatí pri penaltovom rozstrele).
  - Ak dosiahne pri penaltovom rozstrele alebo počas hry gól brankár priamym hodom z vlastného bránkoviska.
 • Po každom strelenom góle hra pokračuje vyhadzovaním z bránkoviska.

Fauly a nešportové správanie
 • V rámci fair play, letnej pohody a atraktívnosti plážovej hádzanej, by sa hráči, zúčastňujúci sa turnaja Delňa Cup 2020, mali v hre vyvarovať kontaktov s protihráčom.
 • Účelom obrany je teda hlavne blokovať loptu a nie hráča.
 • Kontakt obrancu s útočníkom bude v závislosti od rozhodnutia rozhodcov posudzovaný ako faul (útočný alebo obranný).

Tresty
 • Nešportové správanie alebo porušenie pravidiel, ktoré spadajú do IHF pravidiel alebo doplňujúcich pravidiel turnaja, musí byť potrestaná vylúčením.
 • Vylúčený hráč smie opäť vstúpiť na hraciu plochu alebo byť vystriedaný až potom, čo došlo k zmene držania lopty medzi družstvami.
 • Druhé vylúčenie toho istého hráča znamená diskvalifikáciu.
 • Diskvalifikovaný hráč môže byť vystriedaný až potom, keď dôjde k zmene držania lopty medzi družstvami.
 • Priama diskvalifikácia udelená za hrubé porušenie pravidiel alebo hrubé nešportové správanie alebo vykázanie za napadnutie, môže po konzultácii vedenia turnaja s rozhodcami vyvrcholiť až vylúčením hráča, prípadne i celého tímu z turnaja Delňa Cup 2020.

Pravidlá Delňa CUP na stiahnutie (.PDF)
Follow us:

Delňa CUP