Delňa CUP preložený na rok 2021

Z dôvodu vzniknutej epidemiologickej sitácie si Vás dovoľujeme informovať o preložení turnaja v plážovej hádzanej Delňa CUP na rok 2021.

Všetky ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať na tejto web stránke.


Prihlášky tímov
Družstvo by malo pozostávať z minimálne 7 hráčov, pričom dovolené je vytvoriť aj zmiešané družstvá (muži a ženy). Hracia doba je 2x10 min. Dresy si každé družstvo zabezpečí samo (súťaž o najoriginálnejšie dresy).

Cenník
Štartovné pre celý tím 80,- EUR
Kaucia (po skončení akcie sa vráti späť) 20,- EUR
Poplatok za stravu (2x obed) 10,- EUR / os.
* Ceny sú uvedené s DPH
Bankové spojenie
IBAN SK35 8360 5207 0042 0691 9029
Variabilný symbol 20062020
Správa pre príjemcu meno a priezvisko (prípadne názov tímu)

Súčasťou úspešnej registrácie je uhradenie poplatkov podľa platného cenníka na uvedené bankové spojenie.
Prihlasovací formulár
Odoslať prihlášku

Odoslaním tohto formulára udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov výlučne na organizačné účely súvisiace s podujatím Delňa CUP.
Follow us:

Delňa CUP