Program turnaja
Počet zápasov bude upresnený podľa počtu prihlásených družstiev.

20. jún (sobota)
od 9.00 zápasy v skupinách

21. jún (nedeľa)
od 9.00 zápasy o umiestnenie

Program turnaja bude sprevádzaný aj viacerými sprievodnými akciami pre všetky vekové kategórie, ktoré prinesú super náladu a zábavu.

Poznámka: Hracia doba je 2x10 min. Dresy si každé družstvo zabezpečí samo (súťaž o najoriginálnejšie dresy).
Follow us:

Delňa CUP